פורסם על ידי

"אל תרד לפרטים לפני שהבנת במאקרו", דבריו של שאול לוטן , מנכ"ל ובעל שליטה בלוינשטין-גלובס