פורסם על ידי

בגץ דחה את עירעורה של עירית ת"א שתשיב 2 מיליון שקל לחברה שבנתה את מגדל לוינשטין-דה מרקר