פורסם על ידי

ביטול המרכז לדיור בר השגה במתחם העלייה בת"א-גלובס