פורסם על ידי

דבריו של שאול לוטן על המכירות בצורן-סרטון בגלובס