פורסם על ידי

הבניין הגבוה ביותר בעיר, הסטיגמה של שכונת "ציפור" במודיעין, הסכם הסודיות בעת בניית בית האח הגדול-זמן מודיעין