פורסם על ידי

הערכה: קבוצת לוינשטיין זכתה במכרז דיור בר ההשגה בשוק העלייה