פורסם על ידי

חברת הדרוג S&P מעלות מעלה את דירוג האשראי של קבוצת משולם לוינשטין-אתר פאנדר