פורסם על ידי

חברת "לוינשטין נכסים" רכשה מחברת סולומון 50% מבניין משרדים ומסחר הנמצא באיזור התעסוקה במודיעין