פורסם על ידי

חברת משולם לוינשטין נסוגה מזכייתה במכרז כורדני-ידיעות המפרץ