פורסם על ידי

ידיעות אחרונות-ממון-19.5.09-נאנט נדלן קיבלה מימון לפרוייקטים בפולין