פורסם על ידי

יקנעם 2008 – משרדים במקום בסיס צבאי ומפעל בטון מזהם – עיתון העיר