פורסם על ידי

לוטן מעריך את עסקי הנדלן המניב של לוינשטין ב-700 מיליון ש"ח-גלובס