פורסם על ידי

לוינטין קיצצה במחיר: 80% מהציבור ניצל זכויות באפריקה ישראל-גלובס