פורסם על ידי

לוינשטין- האושר נמצא בשכונה החדשה

לוינשטין- האושר נמצא בשכונה החדשה.

בחלק גדול מהשכונות החדשות במוקמות בישראל, יש ייצוג משמעותי לקבוצת משולם לוינשטין. בקבוצה המקדמת כיום ברחבי הארץ עשרות פרוייקטים.

מסבירים מה מקור המשיכה של אותן שכונות לוינשטין האושר נמצא בשכונה החדשה