פורסם על ידי

לוינשטין מנפיקה כנגד מצב הרוח של השוק-ישראל עכשיו