פורסם על ידי

לוינשטין מתכננת 50אלף מ"ר להייטק ולמשרדים בקרית איריה פתח תקוה-גלובס