פורסם על ידי

לוינשטין נכסים גייסה 164 מליון ש"ח בהנפקת מניות ואג"ח-כלכליסט