פורסם על ידי

מהר יותר, גבוה יותר, יקר יותר, חלק ב-גלובס