פורסם על ידי

מחיר למצטמק: היקף יחידות הדיור המוצעות בהגרלות הולך וקטן, והתוכנית בסימן דעיכה

מספר הדירות המוגרלות בהגרלה הנוכחית מהווה חמישית מההגרלות הגדולות הראשונות שנערכו ביוני 2017 ● מבדיקת "גלובס" נמצא כי אשקלון היא המלכה הבלתי מעורערת של התוכנית, והוגרלו בה 7,000 דירות. במכרז הבולט ביותר שנערך שלשום, זכו במשותף חברות אלעד מגורים, צ.מ.ח המרמן ומשולם לוינשטיין במכרז להקמת 527 דירות מהן 299 במחיר למשתכן, במתחם מכבי יפו. התקווה באוצר הייתה, שניתן יהיה לכלול את ההגרלה היוקרתית הזו, הראשונה בסדרה שנערכת בתל-אביב, במסגרת הגרלות דצמבר 2018 לכתבה המלאה