פורסם על ידי

מלון שדות-איזו מן שלווה-מלון בוטיק בקרבת בית חולים אסף הרופא-א