פורסם על ידי

מנכ"ל חברת משולם לוינשטין, מר שאולי לוטן קריין בפרסומת שצלמה החברה לפרוייקט בעפולה