פורסם על ידי

מרכז לב – קניון חדש בכפר סבא של קבוצת לוינשטין -אתר הדירות