פורסם על ידי

נמל מבוקש, 17 מתמודדות על רכישת נמל אילת-מעריב