פורסם על ידי

נתונים לחסדי השמאי הממשלתי – גל גפן – בית ים