פורסם על ידי

עיריית ת"א גבתה היטל סלילת כביש בניגוד לחוק-תשלם ללוינשטין 2 מיליון ש"ח בגין היטל הרחבת דרך מנחם בגין-כלכליסט