פורסם על ידי

עסקאות (גלובס 10.01.08)

צילום כתבה שסוקרת את ענף הנדל"ן – עסקאות נדל"ן (גלובס 10.01.08)