פורסם על ידי

פינוי בינוי במתחם הבנים -סאלד- ידיעות השרון