פורסם על ידי

צריך להכניס לאזורי תעסוקה זכויות בנייה למגורים כדי להחיות אותם

שאול לוטן מנכ"ל לוינשטין, צפה שהם יעלו ב 3%-5% ןכי חלק מהקבלנים שזכו במכרזי המחיר למשתכן לא ימסרו הדירות בזמן 

123The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.