פורסם על ידי

קבוצות הרכישה דועכות: הדעיכה תתחזק כשיתחילו למסור דירות ואנשים יגלו שאין להם אבא-גלובס