פורסם על ידי

קבוצת לוינשטין הוציאה את עובדיה ובני זוגם לחופשה ביוון-רינונים