פורסם על ידי

קבוצת לוינשטין זכתה במכרז למגרש בבאר-שבע ל-24 קומות משרדים

המכרז בוצע במסגרת עסקת קומבינציה עם עיריית באר-שבע – החברה לא תשלם לעירייה בתמורה למגרשים, אלא תיתן לה שטחים בתוך הפרויקט שייבנה • בלוינשטין מעריכים את היקף הפרויקט ב-250 מיליון שקל לכתבה המלאה