פורסם על ידי

שאול לוטן מנסה להציף ערך בלוינשטין-גלובס