פורסם על ידי

ת"א: ביטול מכרז לדיור בר השגה בשוק העליה בשל הצעות נמוכות -דה מרקר