פורסם על ידי

המודיע-22.5.09-אולימפיה ולוינשטין קיבלו מימון מחדש לפרוייקטים בפולין