קשרי משקיעים

 

השילוב של יציבות לצד התפתחות הינו מאפיין בולט של פעילות קבוצת משולם לוינשטין לאורך השנים. כך מציגה קבוצת משולם לוינשטין באופן עקבי שיעורי צמיחה גבוהים בכל קנה מידה, הן מבחינת שוויים של כל נכסי הקבוצה, הן מבחינת הונה העצמי והן מבחינת נכסיה המניבים. שיעורי הצמיחה של קבוצת משולם לוינשטין מעידים על איתנותה הפיננסית ואופן ניהולה האחראי, ומאפשרים לה מרחב פעולה גדול ויכולות פיתוח נרחבות.

לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                                                       לוינשטין נכסים    

נתוני מסחר- משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                                נתוני מסחר- לוינשטין נכסים בע"מ

דיווחי חברה- משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                               דיווחי חברה- לוינשטין נכסים בע"מ

–                                                                                                                                                         זימון לאסיפת בעלי מניות

דו"ח כספי 2016 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                      דו"ח כספי 2016– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2015 –  לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                     דו"ח כספי 2015–  לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2014 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                      דו"ח כספי 2014– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2013 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                      דו"ח כספי 2013– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2012 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                     דו"ח כספי 2012 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2011 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                      דו"ח כספי 2011 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2010 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ                                                                     דו"ח כספי 2010 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2009 – לוינשטין הנדסה וקסלנות בע"מ
דו"ח כספי 2008
דו"ח כספי 2007

11_1007

22_993

 

33_1001