דוחות כספיים

 

השילוב של יציבות לצד התפתחות הינו מאפיין בולט של פעילות קבוצת משולם לוינשטין לאורך השנים. כך מציגה קבוצת משולם לוינשטין באופן עקבי שיעורי צמיחה גבוהים בכל קנה מידה, הן מבחינת שוויים של כל נכסי הקבוצה, הן מבחינת הונה העצמי והן מבחינת נכסיה המניבים. שיעורי הצמיחה של קבוצת משולם לוינשטין מעידים על איתנותה הפיננסית ואופן ניהולה האחראי, ומאפשרים לה מרחב פעולה גדול ויכולות פיתוח נרחבות.

לאתר הבורסה לניירות ערך – משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
לאתר הבורסה לניירות ערך – לוינשטין נכסים בע"מ

לאתר מאיה(שירות ההודעות של הבורסה) – לוינשטין הנדסה 2015
לאתר מאיה(שירות ההודעות של הבורסה) – לוינשטין נכסים 2015
 
דו"ח כספי 2015 -לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2015- לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2014 -לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2014- לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2013 -לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2013- לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2012 – לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2012 – לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2011 – לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2011 – לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2010 – לוינשטין הנדסה דו"ח כספי 2010 – לוינשטין נכסים
דו"ח כספי 2009
דו"ח כספי 2008
דו"ח כספי 2007

11_1007

22_993

 

 

 

 

33_1001