קשרי משקיעים

 

השילוב של יציבות לצד התפתחות הינו מאפיין בולט של פעילות קבוצת משולם לוינשטין לאורך השנים. כך מציגה קבוצת משולם לוינשטין באופן עקבי שיעורי צמיחה גבוהים בכל קנה מידה, הן מבחינת שוויים של כל נכסי הקבוצה, הן מבחינת הונה העצמי והן מבחינת נכסיה המניבים. שיעורי הצמיחה של קבוצת משולם לוינשטין מעידים על איתנותה הפיננסית ואופן ניהולה האחראי, ומאפשרים לה מרחב פעולה גדול ויכולות פיתוח נרחבות.

לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ  

דוח כספי 2018– לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2017 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2016 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2015 –  לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2014 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2013 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2012 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2011 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2010 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ
דו"ח כספי 2009 – לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

 לוינשטין נכסים    

דו"ח כספי 2018– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2017 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2016– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2015–  לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2014– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2013– לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2012 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2011 – לוינשטין נכסים בע"מ
דו"ח כספי 2010 – לוינשטין נכסים בע"מ