Archives

בגלל התושבים הוותיקים, מיקום המוסדות העירוניים והמרחק מאזורי התעשייה – בערים הגדולות בעולם השכונות המערביות הן בדרך כלל היוקרתיות יותר, ובישראל, לרוב, המצב דומה.- כפר יונה, שכונת שרונה החדשה. לכתבה המלאה

כפר יונה במקום ה- 8 בדירוג ערי האוכלוסייה החזקה ביותר.

שרון בן צבי, סמנכ"לית השיווק בקבוצת לוינשטין, המקימה בעיר כפר יונה את 'פרויקט לוינשטין' בכפר, מציינת, כי; "העיר נמצאת כל הזמן במגמת עלייה מבחינת אופי האוכלוסייה במקום ולכן, אני לא מופתעת שהשנה היא עלתה בציון הסוציואקונומי לדירוג 7. לכתבה המלאה

"הפרויקט הוא לצמודי קרקע היחידי שמוקם היום בשכונה. הוא ממקום במיקום הטוב ביותר שלה – אל מול נופי חורש רחבים. בנוסף, מיקומו של הפרויקט בסמוך לצירי תנועה מרכזיים כמו מחלף אליקים, כביש 70 ובראש ובראשונה כביש 6״. לכתבה המלאה

פורסם על ידי

צו השנה

בי 2016 יצאו לדרך מכרזי מחיר למשתכן, נולד המס על דירה שלישית והוקמה רשות להתחדשות עירונית. אבל למרות כל המאמצים והתוכניות מחירי הדיור לא ירדו. מה יקרה בשוק בי 2017 בכירי ענף הנדל״ן בישראל משרטטים את מפת האופטימיות. בזהירות המתבקשת, כמובן…

שאול לוטן, מנכ״ל "משולם לוינשטין": "הבאת חברות בנייה מחו"ל תפתור חלקית בעיה אחת, אבל תייצר בעיות גדולות יותר. יוזמת כחלון מייצרת היום
את האבטלה של מחר" צו השנה

פרויקט נוף בראשית בשכונת רובע יזרעאל בעפולה, שמקימה קבוצת משולם לוינשטין בשיתוף עם חברת אגדים וקימה ברזילי, הפנטהאוז לדוגמה ממוקם בקומה
התשיעית. שטחו 139 מ״ר, והמרפסת שלו משתרעת על פני 72 מ״ר. ״מאחר שסיימנו את מכירת רוב הדירות הרגילות החלטנו להשקיע בפנטהאוז לדוגמה
שימחיש לרוכשים את הפוטנציאל המלא שיש בדירה״, מציינת שרון בן צבי, סמנכ״ל השיווק בחברת משולם לוינשטין.
דירת פנטהאוז לדוגמה אחרון אחרון חביב