Archives

19-07-2009

08:22 | 19.7.2009 מאת אריק מירובסקי
>> הסערה שפוקדת את שוק הנדל"ן בחודשיים האחרונים גורמת לחברות קבלניות לשנות את תוכניות העבודה שלהן ל-2009 ולפעול להקדמת השיווק והתחלות הבנייה של פרויקטים, שחלקם תוכננו ל-2010 ו-2011. ההערכה היא שהקמת אלפי יחידות דיור תוקדם לחודשים הקרובים. "הביקושים הגדולים הפתיעו אותנו, וקצב סגירת העסקות בפרויקט שלנו, 'אחוזת הנשיא' ברחובות, גבוה פי שלושה מהתחזיות. העלינו מחירים בפרויקט, אך זה לא האט קרא עוד