המשתמש מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור על ידי החברה של עדכונים שוטפים ו/או מידע על החברה ו/או על מבצעים מיוחדים שתערוך החברה וכן מידע כללי ודבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מס’ 40 התשס”ה – 2008.

בכל עת עומדת למשתמש ו/או הגולש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של אתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: m_levin@levinstein.co.il

החברה תסיר את המשתמש ו/או הגולש מרשימת הדיוור בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.