Archives

בנק ההשקעות הבינלאומי ליהמן ברדרס נכנס כמשקיע בחברת הנדל”ן נאנט שבשליטת החברות הציבוריות לוינשטין ואולימפיה הנסחרת בבורסת ה–AIM בלונדון. בתמורה להשקעה של 43 מיליון דולר יקבל הבנק 15% ממניות נאנט, ההקצאה משקפת לחברת הנדל”ן שווי של 1.18 מיליארד שקל (280 מיליון דולר) לאחר הכסף.

לכתבה המלאה

קרא עוד

בנק ההשקעות הבינלאומי, ליהמן ברדרס, מביע אמון בחברת נאנט נדל”ן, המצויה בשליטת החברות הציבוריות אולימפיה ו לוינשטין. בנק ההשקעות הבינלאומי ישקיע כ-178 מיליון שקל (כ-42 מיליון דולר) תמורת הקצאה של כ-15% ממניות נאנט, שמניותיה נסחרות בבורסה בלונדון ואיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בתל-אביב. ההקצאה משקפת לנאנט שווי של כ-1.18 מיליארד שקל (כ-280 מיליון דולר) לאחר הכסף, בעוד ששווי החברה בבורסה לאחר ההקצאה יעמוד על כ-1.35 מיליארד שקל, וזאת מאחר ולליהמן ברדרס ניתנה הנחה מסויימת בעת ההקצאה. יצויין, כי שווי אחזקות אולימפיה בנאנט יגיע לאחר ההקצאה לכ-395 מיליון שקל, בעוד ששווי החברה בבורסה עומד על כ-172 מיליון שקל.

לכתבה המלאה

קרא עוד

קבוצת לוינשטין הודיעה היום (ג’) זכתה במכרז לבניית מבנה ננו טכנולוגיה עבור אוניברסיטת בר אילן. ההיקף הכספי של הפרוייקט מסתכם בכ- 115 מיליון שקל. המבנה שייבנה יהיה בגודל של כ- 25,000 מ”ר ויכלול שלושה בניינים בני שמונה קומות. כל בניין יכיל מפלסי חניה. המבנה יאכלס את הפקולטה הייחודית מתחום מדעי הטבע של אוניברסיטת בר אילן העוסקת בננו טכנולוגיות ויכיל חדרי הרצאות, מעבדות ועוד.

לכתבה המלאה

קרא עוד

בית ההשקעות פריזמה חתם על הסכם לשכירת חצי קומה בקומה ה-21 של מגדל לוינשטיין בדמי שכירות של 21 דולר למטר. מגדל לוינשטיין מהווה את פרויקט הדגל של קבוצת לוינשטיין. המגדל הממוקם ברחוב יהודה הלוי פינת הרצל במרכז תל אביב, מתנשא לגובה של 33 קומות בנות 1,000 מ”ר כל אחת, מעל 6 קומות חניה תת קרקעיות הכוללות כ-650 מקומות חנייה.

לכתבה המלאה

קרא עוד

זרוע הנדל”ן האירופאית של של לוינשטין ואולימפיה , נאנט, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-11 מיליון ליש”ט בהנפקה בבורסה ה-AIM הלונדונית. נאנט פעילה בפולין והונגריה ובונה שם כ-14 אלף יחידות דיור בשלבים שונים ונסחרת בלונדון בשווי של 124 מיליון ליש”ט.

לכתבה המלאה

קרא עוד

ההנפקה תתבצע לגופים מוסדיים והיא תהיה ההנפקה השנייה אותה מבצעת החברה. המניות שיונפקו יהוו כ-9% מהונה של נאנט (כ-13 מיליון מניות), כך שלאחר ההנפקה יחזיק הציבור בכ-18% ממניות החברה, מה שיכפיל למעשה את שיעור אחזקות הציבור בחברה. בסך הכל, צפויה החברה לגייס בהנפקה הנוכחית כ-92 מיליון שקל (כ-11 מיליון ליש”ט).

לכתבה המלאה

קרא עוד