שאול לוטן, קבוצת לוינשטין: “אין לנו אוץ אחרת”, אבל הרבה יותר נוח לבנות בחו”ל. יושבים עם פקיד אחד, ותוך שלושה חודשים יוצאים לבנות.

בארה”ב, האדריכל מתכנן תוכנית, חותם עליה ומגיש אותה. אם הוא פישל, בסוף אין בניין” לכתבה המלאה