04-03-2009
www.news1.co.il
News1 – מחלקה ראשונה יום רביעי 04 מרץ 2009 15:03
גמול מכרה משרדים ב-25.5 מיליון שקלים
מאת: אלעזר לוין |
מחירי המשרדים בת”א שוב בעליה – 2,800 דולר למ”ר 24 דולר למ”ר לחודש גמול תקבל במזומן רק 14.7 מיליון שקלים – מפסידה על העיסקה

גמול מכרה אתמול (ג’, 3.3.09) לחברת הנדל”ן משולם לוינשטיין שתי קומות, 23-22, במגדל לוינשטיין, דרך בגין 23בתל אביב. לוינשטיין תשלם 25.5 מיליון שקלים. גמול תרשום על העיסקה הפסד הון של 2.4 מיליון שקלים. היא נאלצת למכור את המשרדים במסגרת גיוס מזומנים לשיפור נזילותה, נוכח הפסדים כבדים.

העיסקה מצביעה על-כך ששוק המשרדים בתל אביב מתאושש, ומחירי המשרדים בעליה: שטח שתי הקומות הוא 1,970 מ”ר. העיסקה כוללת 25 חניות מקורות, ששוין נאמד בכ-500 אלף דולר. לאחר ניכוי מרכיב החניה, משלמת לוינשטיין כ-2,800 דולר למ”ר (לפי שער נוכחי של 4.215 שקלים לדולר).

במסגרת העיסקה, שכרה גמול מלוינשטיין כ-300 מ”ר באחת הקומות, לשנתים. היא תשלם כ-7,280 דולר לחודש, שהם כ-24 דולר למ”ר לחודש. גם נתון זה מצביע על התאוששות בענף המשרדים.

גמול תקבל במזומן רק 14.7 מיליון שקלים: היא שילמה מראש את דמי השכירות על המשרדים, וכן תעביר 10 מיליון שקלים לבנק לאומי, שהיא חייבת לו סכומי כסף גדולים. לכן, התרומה לשיפור הנזילות לא תהיה גדולה, יחסית.

גמול קנתה את המשרדים (כולל חניות) מלווינשטיין בדצמבר 1999, ושילמה אז 26 מיליון שקלים. ההפרש בין מחיר הקניה למחיר המכירה, יחד עם התאמות מדד, גורמים לגמול הפסד הון, כאמור, של 2.4 מיליון שקלים.

התשואה על העיסקה – 10.2%

חברת משולם לוינשטיין הודיעה היום, כי שתי הקומות מושכרות כיום, לפי חוזים קודמים, ודמי השכירות מכניסים 2.6 מיליון שקלים לשנה. זוהי תשואה של 10.2% על השקעתה של לוינשטיין ברכישה. תשואה זו נחשבת לגבוהה יחסית בענף.

עם חתימת החוזה, תהיה חברת לוינשטיין בעלת 49% בבעלות על המגדל בן 31 הקומות. החברה בנתה את המגדל לפני כ-10 שנים, ומכרה חלק ממנו למשקיעים שונים. עתה היא חוזרת ומגדילה את חלקה במגדל.

04/03/2009 | עודכן: 04/03/2009