11:13 | 04.3.2009 יעל פולק

מאת יעל פולק ורז סמולסקי קבוצת לוינשטיין השלימה היום את המהלך לרכישת שתי קומות משרדים מחברת גמול נדל”ן ב

שליטת ליאון רקאנטי תמורת 25.5 מיליון שקל. בכך מגדילה הקבוצה את אחזקותיה במגדל ל-49%. מדובר בקומות ה-22 וה-23, כאשר שטחה של כל קומה הוא 985 מ”ר, וכן 25 מקומות חניה, במגדל לוינשטיין שבדרך מנחם בגין בתל אביב.

 

הקומות מושכרות תמורת 2.6 מיליון שקל בשנה, דמי שכירות המשקפים תשואה של כ-10% לעסקה. העסקה משקפת מחיר של כ-24.4 אלף שקל למ”ר וכ-60 אלף שקל לחניה. המוכרת, חברת גמול, הממוקמת במגדל, תמשיך לשכור משרדים עבור הנהלות החברות גמול נדל”ן והחברה האם, גמול השקעות, בשטח כולל של כ-614 מ”ר למשך שנתיים תמורת 61.4 אלף שקל בחודש – 736.8 אלף שקל בשנה. דמי השכירות משקפים מחיר של 100 שקל למ”ר. בעקבות מכירת הקומות, תרשום גמול נדל”ן ירידת ערך של 2.4 מיליון שקל בדוחות הכספיים של 2008. במקביל, בעקבות דרישתו של בנק לאומי להקטין את האשראים שהועמדו לחברה על ידי הבנק לעסקת אם המושבות בפתח תקווה, חתמה החברה על התחייבויות לבנק, לפיה תעביר אליו 10 מיליון שקל מהתמורה שתקבל בעקבות מכירת הקומות. בגמול מציינים כי למרות הסכמת החברה להקטין את האשראי מהבנק, לא התקבלה מהבנק התחייבות לפתוח מחדש את הסכם ההלוואה לבניית מגורים בפתח תקווה.