דוגמית מהשטח:

מיקום: רחוב הנהר 6 רמת גן לפרטים>> הנהר 6 רמת גן