דירה בליסינג- דירות חדשות בעפולה, בפרוייקט לוינשטין נוף בראשית, מוצעות להשכרה עם אופציה לרכישה דירה בליסינג