המסלול המלא של התחדשות עירונית- מהזיהוי והחתימות ועד לאכלוס- מה מערב בכל שלב וכיצד ניתן לזרז? לדברי אמיר לוטן, מנהל מחלקת התחדשות עירונית בקבוצת משולם לוינשטין, “קיימות כמה דרכים שבהן ניתן להוציא לפועל בהצלחה
פרויקטי התחדשות עירונית, שכמעט נפלו בגלל בעיות תכנוניות שונות. אחת הדרכים שכמעט תמיד עובדת היא שיתוף הדיירים בהליך. המסלול המלא של התחדשות עירונית