מחירי הפריפריה על המפה הדיור הגבוהים במרכז לא מותירים כל ברירה אלא לנדוד אל הפריפריה ,אפילו להרחיק אל הנגב הגליל. שם,ככל שגרים קרוב יותרלעיר כן החיים נוחים וקלים יותר. משרד הבינוי והשיכון, בראשות השר יואג בלנט, שוקד במלוא המרץ על פיתוח שתי עמריטרופולין בפריפריה.בדרום,די ברור שבאר־שבע מתאימה לתפקיד.

בצפון,עפולה ומגדל העמק כבר נערכות. ומי שכבר התרחקו מתל־אביב אמנם מתגעגעים,אבל לא מצטערים.