רווחי לוינשטין נכסים קפצו ל-223.5 מיליון שקל בשנת 2021, זאת לעומת 23.8 מיליון שקל בשנת 2020. עלייה בתפוסה בנכסים המניבים, ובכמה יגדל ההיצע?

חברת לוינשטין נכסים מקבוצת לוינשטין מסכמת את שנת 2021 עם זינוק חד של פי 10 ברווח הנקי שהסתכם בסוף השנה ב-223.5 מיליון שקל, לעומת רווח של 23.8 מיליון שקל בשנת 2020.  הזינוק ברווח הנקי נובע משיפור בפרמטרים התפעוליים בנכסי החברה המניבים ובהם עלייה בשיעורי התפוסה ועלייה במחירי השכירות, וזאת בנוסף להתקדמות בפיתוח נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה, שהביאו לשערוכי נדל"ן.

לכתבה המלאה הקליקו

 

מתחם התחנה המרכזית בתל אביב. הדמיה: קייזר אדריכלים