דווקא ערי הפריפריה, אלה שזקוקות נואשות לחיזוק מבנים וליחידות דיור נוספות, לא מצליחות למשוך אליהן יזמים לפרויקטים של התחדשות עירונית בגלל חוסר כדאיות כלכלית וקשיים שמערימות הרשויות. כיצד נביא יזמים לערי הספר? המומחים מציעים פתרונות: אמיר לוטן מנהל מחלקת התחדשות עירונית בקבוצת משולם לוינשטין מציין, כי “קידום התחדשות העירונית בפריפריה הוא משהו שחובה לקדם לכתבה המלאה