חברת משולם לוינשטין מעלה את הרף בסטנדרט המקובל בענף הנדל”ן והיא תחל להטמיע את המערכת החדשה בבית הגאון אשר מרבית האפשרויות הכלולות בה יהיו חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני של הדירה. למידע נוסף אודות הסטנדרט החדשני, לחצו כאן – בית אוטונומי גאון