שינוי סדרי העדיפויות, הקמת משרד מתכלל, ייסוד קרן למחוסרי דיור, מתן מענקים לפיזור האוכלוסייה ועוד – אלו אחדים מהרעיונות שמציעים מומחי נדל”ן כדי להוציא את התחום מהמשבר. עופר פטרסבורג משרטט את קווי האתחול-מחדש של הענף.שאולי לוטן, מנכ”ל קבוצת משולם לוינשטין: “יש לקצר בסכין מצ’טה את הבירוקרטיה. יש להגדיר את התנאים למתן היתרים, וכל מי שעומד בהם יוכל לקבל היתר תוך פחות מחודש, ממש כמו שהדבר נעשה ברוב ארצות העולם. יש לצמצם את גחמות העיריות המשתנות מעיר לעיר, מרחוב לרחוב, וממהנדס עיר למהנדס עיר. כמו כן, יש לטפל בהיצע – פשוט, בסיסי וקל, היצע העונה על ביקוש, הבונה איזון ומחיר, בונה כלכלה נכונה, מבריא את השוק ומחזיר אותו לחופשי ונורמלי. המשקיעים אינם אויב העם. הם מניעים שוק, מבססים ערך כלכלי ראשוני, מאפשרים להתניע פרויקטים ולבסוף גם נותנים פתרון לדיור להשכרה. כמו כן, אני מאמין כי חשוב להוציא יותר פרויקטים לעירוב שימושים ולהשכרה אבל תוך הוזלת מחיר הבסיס וקיצור טווח תקופת השכירות המחייבת את היזמים לחמש עד עשר שנים ואז אפשרות מכירה”. לכתבה המלאה